Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Izbirni predmeti v prihodnjem šolskem letu

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1.

Nemščina 1, 2, 3

2.

Šport za zdravje

3.

Šport za sprostitev

4.

Izbrani šport

5.

Likovno snovanje 1

6.

Likovno snovanje 2

7.

Likovno snovanje 3

8.

Urejanje besedil

9.

Multimedija

10.

Računalniška omrežja

11.

Obdelava gradiv - umetne snovi

12.

Obdelava gradiv - les

13.

Verstva in etika 1

14.

Verstva in etika 2

15.

Verstva in etika 3

16.

Ples

17.
Retorika

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1.

Računalništvo 4, 5

2.

Tehnika 4, 5, 6

3.

Šport 4, 5, 6

4.

Umetnost 4, 5, 6

5.

Tuji jezik 1.r

6.

Drugi tujji jezik kot neobvezni izbirni predmet v 4. 5. in 7. in 8. razredu

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter