Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Vizitka

Ravnatelj: Darko Rebernik
Šolska svetovalna služba: Jasmina Križan Murko
Računovodja, tajnik: Tatjana Jakše, Sandra Lešnik
Telefoni:

  tajništvo 02 63-00-650
  vrtec 02 63-00-651
  ravnatelj 02 63-00-652
  zbornica 02 63-00-653
  kuhinja 02 63-00-654
  pedagoginja 02 63-00-656

Fax številka: 02 63-00-655
TRR: 01100-6000044740

Davčna številka: 60415266
Vrtec: Zg. Korena 33 a
            Tel.: 02 63-00-651
            Vodja: Francka Nipič
Ustanovitelj: Občina Duplek
                       Cesta 4. julija 106
                       2241 Sp. Duplek
Šolski okoliš: Zg. Korena, Sp. Korena, Zimica, Jablance, Žikarce (akt o ustanovitvi).

 
 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter