Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Učenec meseca
Naj učenci šole

»Učenec meseca« lahko postane vsak učenec ali učenka, ki s svojim vzgledom in obnašanjem ugodno vpliva na delovno in socialno klimo v razredu. Učitelji v posameznem razredu izberejo vsaj enega učenca vsak mesec. Imena in priimke učencev posredujejo razredniku. Razrednik izbere vsaj enega in največ pet učencev meseca tako, da izbere tiste katerih imena so bila največkrat predlagana. Izbere tiste učenci, ki so predlagani vsaj dvakrat. Izjemoma lahko izbere več kot pet učencev, če smatra, da so si naziv »učenec meseca« zaslužili. Vendar ta izjema velja samo za predlagane učence. »Učenec leta« je učenec/-ka, ki je nabral/-a vsaj pet nazivov učenca meseca. »Naj učenec šole« postane učenec, ki zbere vsaj tri nazive »učenec leta«. »Naj učenec šole« se vpiše v zlato knjigo učencev ob koncu devetega razreda.

Učitelji izbirajo kandidate na osnovi naslednjih lastnosti:

  1. spoštljiv odnos do učiteljev in sošolcev,
  2. sodelovanje pri pouku,
  3. pomoč sošolcem,
  4. lep odnos do okolja,
  5. izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti,
  6. strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva,
  7. spoštovanje pravil hišnega reda,
  8. varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
  9. spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole.

Potencialni kandidati za naziv »učenec meseca« so učenci z največ zgoraj naštetimi lastnostmi.

Naj učenci šole 2018/2019
Naj učenci šole 2017/2018
Naj učenci šole 2016/2017
Naj učenci šole 2015/2016
Naj učenci šole 2014/2015
Naj učenci šole 2013/2014
Naj učenci šole 2012/2013
Naj učenci šole 2011/2012
Naj učenci šole 2010/2011
Naj učenci šole 2009/2010
Naj učenci šole 2008/2009

 

 

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter