Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Pravilniki
Hišni red šole
Pravila šolskega reda
Hišni red vrtca
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Vzgojni načrt
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o vzgojnih opominih
Zakon o osnovni šoli

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter