Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Poklicna orientacija

Pri izbiri poklica se vsakemu učencu poraja vrsta vprašanj. Da boš lažje našel odgovore nanje, si poglej naslednje strani na internetu:

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo je objavljen RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA NOVO ŠOLSKO LETO6 . Do njega lahko dostopate tudi preko naslednje povezave.

http://www.mojaizbira.si/ - (informacije o poklicih, srednješolskih izobraževalnih programih),

http://www.mss.gov.si/ - (izobraževanje v RS, izobraževalni programi, srednješolsko izobraževanje, Razpis za vpis na srednje šole in dijaške domove..),

www.ess.gov.si/- Zavod RS za zaposlovanje: (CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje, opisi poklicev),

http://www.sklad-kadri.si/ - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (Zoisove, kadrovske štipendije – informacije, razpisi),

http://www.ess.gov.si/ - Zavod za zaposlovanje (opisi poklicev)

Prebrskaj tudi spletne strani posameznih srednjih šol!

Karierna predavanja za učenca
Poklicna orientacija

POMEMBNI DATUMI - VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

informativni dnevi v srednjih šolah

12.2. in 13.2.2016

seznanjanje učencev in staršev z vsebinami Razpisa za vpis

do 25.2.2016

prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

do 26.2.2016

opravljaje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 3. in  14.3.2016

posredovanje potrdilo opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

do 25. 3. 2016

prijavljanje za vpis
 v srednje šole za šolsko leto 2017/2018

do 4.4.2016
(PRIJAVE NA ŠOLI IZPOLNJUJEMO 22.3 2016 PRI RAZREDNI URI!!)

javna objava številčnega stanja prijav – Internet

8.4.2016

morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2017/2018

do 26.4.2016

objava stanja prijav na dan 26.4.2016 za vpis v srednjo šolo po prenosih prijav (Internet)

do 6.5.2016

javna objava omejitev vpisa (Internet)

do 30.5.2016

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

do 6.6.2016

prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve ter izvedba 1. kroga izbirnega postopka

med  15.6.2016  in 17.6.2016 (do 14. ure)

objava spodnjih mej 1. kroga rezultatov izbirnega postopka na Internetu

do 17.6.2016 do 16. ure

seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv

do 17.6.2016

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

do 21. 6. 2016

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

27.6.2016 do 12. uri

vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 29.6.2016 do 14. ure

objava prostih mest za vpis

1.7.2016

vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

do 31.8.2016 do 12. ure

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter