Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
Ocena o varnosti in zdravju pri delu

Zaradi varstva osebnih podatkov so izbrisani osebni podatki iz dokumentov, ki vsebuje le-te.

Kazalo
Ocena tveganja za ravnatelja
Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju
Ocena tveganja za administrativna dela
Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme (evidenca o periodnih pregledih strojev)
Ocena tveganja za učitelje
Pregled iz preizkus osebne varovalne opreme
Ocena tveganja za učitelje kemije in biologije
Opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti
Ocena tveganja za učitelje tehničnega pouka in fizike
Zdravstveni pregledi delavcev
Ocena tveganja za učitelje telesne vzgoje
Dokumentacija o nezgodah pri delu, koliktivnih nezgodah, nevarnih pojavov, ugotavljanje poklichih bolezni povezane z delom ter njihovimi vzroki
Ocena tveganja za strokovnega delavca
Dokumentacija o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo pri delu
Ocena tveganja za vzgojitelja/-ico
Evidenca o odločbah inšpektorja in drugo
Ocena tveganja za hišnika in kurjača
Ocena tveganja za kuharja/-ico
Ocena tveganja za čistilko
Ocena tveganja za učence in otroke
GHS znaki
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Navodila za varno delo na vrtalnem stroju
Navodilo za varno delo s krožno žago
Organogram
Pogodba o organiziranju in zagotavljanju varnosti pri delu
Program prva pomoč na delovnem mestu
Evakuacijski načrt
Program usposabljanja varnost pri delu
Prva pomoč
Tipična delovna mesta
Ukrep v zvezi s 17. členom ZVZD
Ukrep v zvezi s 51. členom ZVZD
Zapisnik o izvedbi usposabljanja za varno delo

 

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter