Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Letni delovni načrt
Letni delovni načrt (LDN)
LDN - 1. triada
LDN - 2. triada
LDN šolske skupnosti
LDN - 3. triada
LDN dodatna strokovna pedagoška pomoč
LDN šolske svetovalne službe
LDN aktiva šolske svetovalne službe
Pritožbena komisija OŠ Korena
Program OPB
Razpored dežurstva na OŠ Korena
Program hospitacij
Plan letnih delovnih razgovorov
Izbirni predmeti
LDN vrtca Korenjaki
Šolski koledar
Podrobnejša navodila o šolskem koledarju
LDN šolska knjižnica
Plan dela za delo z nadarjenimi učenci

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter