Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  

Akcija

podari malico.

 

Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

 
 
Interesne dejavnosti!

Interesna dejavnost

Ime in priimek učitelja

Razred

Vesela šola

Nataša Naraglav Turk

4., 5., 6.

Otroški parlament

Nataša Naraglav Turk

5. - 9.

Šolska skupnost

Nataša Naraglav Turk

1. – 9.

GO-CAR-GO

Loresana Grabušnik Perkovič

8., 9.

Planinski krožek

Natalija Kušar

2. – 9. po dogovoru

Nogomet

Dejan Kramberger

1. - 9.

Zgodovinski krožek

Dejan Kramberger

8.,9.

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR bo vodil Primož Kramberger - skupaj 4 ure na teden. Pevski zbor bo v mesecu maju izvedel svoj tradicionalni koncert; sodeloval bo na prireditvah ob raznih praznikih v kraju. Sodelujejo Janja Tepeh in Angela Lešnik. V mesecu januarju 2018 bo organiziran koncert z dobrovoljnimi prispevki za glasbila.

 Ur za pevska zbora je manj kot jih dovoljujejo normativi in to zaradi zahtev MIZŠ po 1% zmanjšanju kadrov (usklajeno v Kadrovskem načrtu).

 Kolesarski izpit se bo izvedel konec meseca maja na šoli. Odgovorna je Nataša Naraglav Turk.

Z zunanjimi sodelavci bomo organizirali naslednje krožke:

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG - 1.-9. razred in 1. oddelek VVZ- vodi Gimnastično društvo Center Maribor ( oddelek vrtca financirajo starši) v sklopu projekta:Zdrav življenjski slog (glej urnik). Za učence zdravega življenjskega sloga bo organiziran prevoz.

ŠPORTNI PLES- plesni center PLESNA DIMENZIJA.
ŠAH- ŠK Maribor.
CARROM – indijski prstni biljard
Zdravilne rastline – Irena Lenič

 

 

 

 

 

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter