Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visoko rizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visoko rizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole morajo še nadalje ravnati skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku se prične z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (e-Uprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.